bilgi@cermik.bel.tr +90(412) 461 2001

Sıhhi Müesseselerden İstenen Belgeler

SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BELGELER

1.İş yeri tapu fotokopisi
2.Kira kontratı
3.Vergi levhası
4.Ustalık belgesi
5.3 adet resim
6.Esnaf odası sicil kaydı
7.Yapı kullanım izni belgesi (İmar müdürlüğünden)
8.İtfaiye yazısı (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından)
9.Savcılık belgesi
10.Sağlık raporu (sağlık ocağından)
11.Bina sakinlerinin muvaffakatnamesi
12.Çevre İl Müdürlüğünün yazısı
13.Binanın ses izolasyonunun yapıldığına dair mimarı onaylı proje ve rapor

ŞİRKET İSE:

14.İmza sirküleri
15.Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Çermik Belediyesi Matgis Yazılım