bilgi@cermik.bel.tr +90(412) 461 2001

Yıkım Ruhsatı İşlemi

BİRİNCİ AŞAMA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

* Vekâletname (İlgili konu renkli kalemle işaretlenir.)

* Riskli Yapı ve Muafiyet Raporu (Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacaktır.)

* UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu (Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1-2 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İKİNCİ AŞAMA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Tapu Fotokopisi

* Binanın Boş Olduğuna Dair Belge (Muhtarlık Onaylı)

* Riskli Yapı ve Muafiyet Raporu (Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacaktır.)

* UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu (Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacaktır.)

* Yıkım Ruhsatı Ücret Makbuzu

* Yıkımdan Sorumlu Mühendis veya Mimara Ait Taahhütname (NOTER Onaylı veya Elektronik İmzalı olacaktır.)

* Abonelik İptal Yazıları (DİSKİ, DiyarGaz, DEDAŞ ve TELEKOM)

* Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi

* Müteahhit’e Ait Ticaret Odası Sicil Kaydı, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri

Not: İkametgâhı Çermik'de olan vatandaşlarımızdan İkametgâh Belgesi istenmez. Tüm belgeler elden müdürlüğe teslim edilecektir.

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1-2 Gün

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Çermik Belediyesi Matgis Yazılım